Tid Klass Skola
0 min och 45 sek 2 Kesberg
1 min 36 sek 6 Fridhem
1.43,62 6 Lena skola
2min 4 Nårunga
2,0 minuter 4 Kesberg
2min10,28s 5 Nårunga
2minuter och 20sek 2 Fridhem
2 minuter, 30 sekunder 3

Kesberg

1min 99sec, 2, 39 min 4

Lena skola

2 min 45 sek 6 Nårunga
2 min och 50 sek F-1-2 Asklanda
2 minuter och 55 5 Fridhem
2 minuter, 55 sekunder 2 Vårberg
3 min, 3 sek = 183 sek 4 Fridhemskolan
3 minuter, 6 sekunder 3 Lena skola
3 min och 6 sek 2 Hols skola
3min, 16 sek 1-2-3 Nårunga
3 minuter och20sek 4-6 Vårberg
3,30 min 1 Kesberg
3 minuter, 32 sekunder 6 Kesberg
3 minuter,  40 sekunder 4 Vårberg
3 min. och 59 sek 5 Kesberg
4 minuter, 17 sekunder 5-6 Hols skola
5 minuter, 40 sekunder 1 Lena skola
5 min och 53 sek 3-4 Hols skola
7 min och 10 sek 1 Fridhem