Projektarbete i årskurs 9 2007-2008 blev väldigt lyckat här nedan finns några redovisade

         
 
   

  Timmen och Arne med sin datoriserade dammsugare  
     
   
  Anton, Kevin, Patrik och Jonathan har byggt en datorstyrd tryckluftskanon  
       

Linda, Linnea och Rebecka med sin snygga datoriserade reaktionstestare

Tobias  och Markus ( ej på bild) har nästan byggt en "nalleplockare"
 

 

Foto och läromästare Crister Andersson