Projektarbete i Teknologi årskurs 9

         
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Enarmadbandit modifierad  av Patrik N,  Andreas A, 
Simon R ochMarcus H
     

 

   
     Datastyrd tågbana av Jacob M, Kevin K och Elias B
     

 

   
      Tryckluftskanon modifierad av Sabina A och  Anton L
         
        Foto Christer Andersson