Här ser ni modellen och ritningarna på det nya Experimenthuset. Huset har bekostats med bland annat EU-medel från Leader+.
Det är ett stort rum (150 kvadratmeter, cirka 5 meter högt i tak). 
Tornet som förbinder nybygget med Teknikcentrum är 11 meter högt. Det har ett glastak och en cykeldriven hiss konstruerad av Gunno Marinder.
I tornet finns ett vindkraftverk och 5 kvadratmeter solceller. Rydlers Bygg byggde huset, som stod klart i april 2006
 

 

 

 

Bilder från bygget

Solcellerna på taket

Cykelhissen

Modell och ritningar av Evald Hermansson