Eleverna i förskoleklassen i Nårunga skola har byggt sina egna hus och placerat ut dem på rätt ställe på kartan.
När husen var klara monterade de in lampor och tryckknappar.
Visst blev det bra?!


Foto Erik H