Lpp:er från Tänknikhuset

Uppdateras fortlöpande

Årskurs Namn på lektion/tema
F-klass Guldlock 1-4
  
1 Guldlock 5-8
 
1-6 Pappersplan
2 Sugrörsraket
2  Lådfabriken
2 Lås
2 Den kupade handen
2 Spikmattan
2 Vattenbana I
 
3 Hissen
3 Reaktionssnabbhet
3 Synbana
3 Friktion
3 Rutchbana
3 Vattenbana ute
3 Tjuvalarm /trampalarm
3 Balansen I
3 Skak-hunden
3 A3 raket
 
4 Brunnen
4 Kastmaskiner
4 Minikulbana
4 Tjuvalarm II / trådar
4 Fall i hop djur
4 Luftbilar
4 Fällan
4-6 Jultorn special
4-6 Jultorn prislista
   
5 Maskinen
5 Sugrörsraketer II forskningscenter +

Forskningscenter på Esrange
5 Lyfta med luft
5 Lutande planet
5 Skicklighetsspel
5 Skruven
5 Hävstången
5 Petraket
5 Hjulångare/ Vattenbana III
   
6 Sugrörstorn
6 Tornbyggarna/papper
Kulbanefestival
6 Balansen II
Robotwars
6 Ficklampan
6 Knappen
6 Lyftkranen
6 Lådfabriken II
6 Sugrörsbroar
6 Ljud / högtalare
6 Äggkraschen
7-9 Åggkraschen