Länkar programmerings fortbildning

 

Kodboken 

Jam Sandwich

Programmera mera

Programmera mera 2.0

Lärlabbet datalogiskt tänkande

Geek mini

Unplugged

Skolverket lärportalen

Skolverket programmeringskurs

Lågstadiet Kodboken övningar lekar    Bävermatte  Kängurumatte

Mellanstadiet Bävermatte   Kängurumatte   Graph Paper Programming  Pappersflygplan

Högstadiet  Bävermatte   Kängurumatte  IQ-test mönster

Curly Bracket