Länkar programmerings fortbildning

 

Kodboken 

Programmera mera

Programmera mera 2.0

Lärlabbet datalogiskt tänkande

Geek mini

Unplugged

Skolverket lärportalen

Skolverket programmeringskurs

Gratis i skolan/programmering

Unplugged Programmeringslektioner utan dator Bra!

  NY  Programmeringskurser för barn från åk 1 Starta i skolan fortsätt hemma. Konto behövs inte Code.org

Lågstadiet Kodboken övningar lekar  Bävermatte , Kängurumatte

Mellanstadiet Bävermatte   Kängurumatte   Unplugged Programmeringslektioner utan dator Bra!

Högstadiet  Bävermatte   Kängurumatte  IQ-test mönster

 

Presentation Vt18

Amazon Go  Häftig butik

Jam Sandwich

Curly Bracket