Programmering   

 

Under våren 2016 kommer Tänknikhuset att erbjuda programmering i olika former och för olika åldrar.

Omfattningen på programmeringen beror på om vi får sökta pengar eller inte. Får vi pengarna kommer elever och personal i Herrljunga också att vara med och arbeta med programmering.Vi kommer också att kunna köpa in fler och mer avancerade programmerbara robotar.
"Målet är att ge eleverna de nycklar de behöver för att kunna förstå och verka i ett digitalt samhälle. Det är det demokratiska och allmänbildande perspektivet som är min huvudingång till programmering. Framtiden är ingen fast, förutbestämd punkt som vi är på väg till, utan vi kan påverka och bidra till att skapa morgondagens samhälle". 
Karin Nygårds om programmering på Skolverkets hemsida   Karin Nygårds på youtube

 

 

Årskurs 1-3 Hitta hem med Bee-bots

Årskurs 4-5 Dinosaurien, hissen, vägmaskinen eller scenen med Lego Dacta

 

Årskurs 6 Labyrinten med LegoRobotics

 

Årskurs 1-6

 

Lär dig programmera med Scratch hos
scratch.mit.edu
eller 
Code.org

Spela Blinka lilla...
Klicka på bilden
Använd tangenterna
C, D, E, F, G och H
Lycka till!
Programmeraren

 

Årskurs 1-6

Årskurs 1-6  

Så här kan koden se ut.

Programmera/pröva hemma, kanske ihop med kompisen. Programmera en robot KUL!!  
 

Ett roligt spel, du ska flytta en boll till en flagga.

Bygg broar svårt men kul !