Vi erbjuder er en spännande studiedag i teknik – bilsäkerhet i Vårgårda i samarbete med AUTOLIV SVERIGE AB. Ni får försöka rädda livet på ett ägg som kör en bil i 20 km/h. Ta ett passagerarkörkort. Pröva på att krocka själva i en krockstol som går i 6 km/h och till sist göra ett studiebesök på ett världsledande bilsäkerhetsföretag  AUTOLIV SVERIGE AB.

 

 

08.30  Samling på Teknikcentrum, introduktion.

09.00  Passagerarkörkort och Äggkraschen.

10.00  Kafferast

10.30  Äggkraschen fortsätter.

12.00  Studiebesök på AUTOLIV AB

13.45  Lunch på Mikaelsgården

15.00  Pröva krockstolen 

15.30  Avslutning

16.00 Slut

Ansvariga för studiedagen är Center of Innovation och Tänk-nikprojektet.
För mer information och prisuppgifter ring Pierre Jamot 0709-16 56 38 eller skriv till
pierre.jamot@skola.vargarda.se

Läs gärna mer på vår hemsida 

Tänk-nikprojektet  www.tanknik.com

Center of Innovation www.coi.se