Teknik och Design för flickor


Nyheter inför ht-11

T&D årskurs 9 från hösten 2008 :Bilder från klassen

T&D årskurs 8 från hösten 2008:  Bilder från klassen

Teknik & designs egen hemsida www.tochd.se

Du får arbeta praktiskt med teknik och design. Pröva dina egna idéer och känna att du lyckas.

Detta kommer vi bland annat att arbeta med i årskurs 7:

 • designa och tillverka egna smycken
 • designa och gjuta egna smycken
 • bygga Vårgårdas högsta sugrörstorn
 • göra starka, snygga och smarta robotar
 • inredningsteknik, formge och bygga 
 • designa egen logo och trycka tröjor
 • Designa och tillverka egna lampor
 • göra studiebesök
 • uppfinningar
 • verktygslära
 • vindkraft

I årskurs 8 arbetar vi bland annat med:

 • cad-program på datorn

 • inrednings - teknik&design

 • byggteknik, bygg ett hus

 • ritningslära

 • studiebesök

 • programmering

 • uppfinningar

I årskurs 9 arbetar vi bland annat med:

 • designprocessen
 • hitta på och designa årets tekniska julpyssel
 • handleda yngre elever
 • teknikhistoria
 • designa stolar
 • bygga hemsidor
 • arbeta med labyrinten
 • uppfinningar
 • energi-/miljöteknik
 • programmera lego
 • studiebesök

Syfte:

På ett kreativ och intresseväckande sätt få lära sig mer om teknik och naturvetenskap.
Få möjligheten att pröva sig fram till lösningar på olika tekniska problem, och på så sätt inse att det kan finnas många lösningar på samma problem.
Ge flickorna goda möjligheter att arbeta med teknik och uppfinningar,
Leda till att fler flickor väljer tekniska och naturvetenskapliga linjer på gymnasiet.