Sveriges minsta uppfinnarmuseum
En ny och förbättrad mjölkpakets-helikopter uppfunnen av Tage Larsson årskurs 1 Lena skola 2015 finns nu på vårt uppfinnarmuseum