Lena skola årskurs 5 vann tävlingen. Deras svar 167, rätt svar är 168 bilder

GRATTIS LENA SKOLA ÅRSKURS 5

Närmast efter:
Fridhem åk 6 164
Asklanda F-1-2 172

Hur många fotograferade bilder kommer det att finnas i AT onsdagen den 12/3?

Alla fotograferade bilder räknas även annonser, födelsedagsbilder och reklambilder.
I tveksamma fall bestämmer AT: s redaktion.
Utslagsuppgift:
Skriv en bra slogan där Alingsås Tidning eller AT finns med.                        Artikel i AT   Studiebesök på AT

 

  • Under vecka 9-10 får all de klasser som deltar 6 nummer av AT (ett nummer per klass 6 gånger) för att kunna räkna ut sannolikheten för antal bilder 12/3.
  • Alla klasser får en AT-löpsedel att sätta upp i klassrummen.
  • Svaret blir en väl grundad gissning
  • Pris till bästa klass är en artikel i Alingsås Tidning

  • 2 klasser får besöka Alingsås Tidning och se hur en tidning görs.
  • Svar och slogan e-postas till Pierre senast måndag 10/3   pierre.jamot@skola.vargarda.se               

ALINGSÅS TIDNING & TÄNK-NIK