Så här bedrivs teknikundervisningen
 i Vårgårda

Vill ni komma på besök med klassen

Senaste rapporten från Tänknikhuset

Bygget av Tänknikhuset

 

 

Syftet är att eleverna:

  • På ett kreativt och intresseväckande sätt ska få lära sig mer om naturvetenskap och teknik. 

  • Får möjlighet att pröva sig fram till lösningar på olika tekniska problem, och på så sätt inse att de kan.

  • Erbjudas ett direkt och konkret arbetssätt, ibland tillsammans med det lokala näringslivet

  • Får chans att vidareutveckla och visa upp sina idéer.

  • Ta del av digitalteknik i form av robotar, programmering, spelutveckling och studiebesök.

  • Får chansen att lyckas

All undervisning sker enligt Lgr 22

 

 

 

Science Center Tänknikhuset startade som ett EU ,Leader+, projekt i januari 2003. 
Vårgårda kommun har numera huvudansvaret. Det lokala näringslivet genom Center of Innovation 
och Pedagogiska Institutionen på Högskolan i Borås är också deltagare i Science Center Tänknikhuset.

 

Adress 
Box 114
447 23 Vårgårda
Besöksadress: Föreningsgatan 4 (mitt emot Sundlergymnasiet)

Alexander Jamot 
Verksamhetsansvarig
Teknikundervisning F-6
Programmering

Pierre Jamot.     
Senior advisor
Teknikundervisning f-6
0322-600952     0709-165638
 

Per-Arne Ekström.    
Konsult från näringslivet.

Linn Marinder
Samarbetspartner CoI

Crister Andersson
Senior Advisor
0322-600865

Ingvar Svantesson
Uppfinnare
Vikmuggens fader